อันตรายจากอลูมิเนียมเข้าสู่ร่ากาย

อันตรายจากอลูมิเนียมเข้าสู่ร่ากาย

รู้หรือไม่ว่าอลูมิเนียมสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 2 ทางใหญ่ ๆ คือ ทางหายใจฝุ่นหรือฟูมอลูมิเนียมเข้าสู่ปอด และในกรณีที่เป็นฝุ่นละเอียดขนาดที่เข้าถุงลมได้

จะทำให้เกิดพังผืดที่เนื้อปอดทำให้ปอดไม่สามารถทำหน้าที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ปอดเสื่อมสมรรถภาพ ทำให้เป็น โรคติดเชื้อได้ง่ายและทำให้การรักษาโรคปอดจากการติดเชื้อเป็นไปได้อย่างยากขึ้น อลูมิเนียมบางส่วนจะเข้าสู่เลือดจะทำให้เกิดพิษต่อระบบอื่น ๆ ของร่างกายอีกทางหนึ่งนั้น อลูมิเนียมเข้าสู่ร่างกายด้วยทางการปนเปื้อนเข้าไปสู่ทางเดินอาหารโดยอาจติดไปกับมือ หรืออาจได้รับอาหารที่ปนเปื้อนได้ ซึ่งช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ผู้ป่วยพิษอลูมิเนียมอาจได้รับอลูมิเนียมปนเปื้อนมายังอาหารได้นอกเหนอจากการติดมากับมือที่ทำงานสัมผัสอลูมิเนียมได้

อันตรายจากอลูมิเนียมเข้าสู่ร่ากาย

พิษอลูมิเนียม

อวัยวะเป็นเป้าหมายของอลูมิเนียมที่ทำให้เกิดพิษ และอาการที่อวัยวะดังกล่าวเกิดพิษจะคล้ายคลึงกับอาการผิดปกติของอวัยวะเดียวกันจากเหตุอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ต้องมีการวินิจฉัยแยกโรคโดยแพทย์

อวัยวะที่เป็นเป้าหมายของการเกิดพิษโดยอลูมิเนียม คือต่อไปนี้

  1. ระบบผิวหนัง ทำให้ผิวหนังอักเสบ
  2. ระบบทางเดินหายใจ ทำให้ทางเดินหายใจเป็นผังผืด
  3. ระบบสมองและประสาท ทำให้เป็นโรคสมองอักเสบ ในกรณีรุนแรงทำให้ชักและเสียชีวิตได้
  4. ระบบกระดูกและโครงสร้าง ทำให้กระดูกเปราะ ปวดกระดูก
  5. ระบบไต ทำให้ไตอักเสบได้ในกรณีที่ได้รับปริมาณมาก ๆ