อลูมิเนียม

สมบัติการใช้งานของอลูมิเนียม

สมบัติการใช้งานของอะลูมิเนียมที่สำคัญ ที่มีผลต่อการนำมาใช้งานทางอุตสาหกรรมคือ น้ำหนักเบา ความหนาแน่นสัมพันธ์ของอะลูมิเนียมจะประมาณหนึ่งในสามของเหล็กกล้า หรือโลหะ ผสมทองแดงเท่านั้น

อลูมิเนียม

โดยเจือโลหะอื่นลงในอะลูมิเนียมเพื่อให้เป็นโลหะผสมอลูมิเนียม และกรรมวิธี ทางความร้อน จะทำให้โลหะผสมอลูมิเนียมมีความแข็งแรงเทียบเท่า หรือมากกว่าเหล็ก(น้ำหนักต่อ น้ำหนัก) แร่อะลูมิเนียมที่สำคัญคือ บอกไซด์ แต่กระบวนการถลุงไม่สามารถใช้วิธีการรีดิวซ์ด้วยตัว รีดิวซ์เช่น ถ่านโค้ก เนื่องจากต้องใช้อุณหภูมิสูงมาก (ประมาณ 2000 องศาเซลเซียส) จำเป็นต้องถลุง และทำให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีทางไฟฟ้า ความทนทานต่อการกัดกร่อนค่อนข้างสูง เนื่องจากฟิล์มออกไซด์ที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนผิวของโลหะอลูมิเนียม ทีความหนาแน่นมากพอที่จะอะโนไดซิง (Anodizing) ซึ่งจะทำให้ได้ฟิล์มออกไซด์ที่หนาและยังมีความหนาแน่นมากกว่าฟิล์มที่เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติ และลักษณะของฟิล์มยังสามารถย้อมสีได้อีกด้วย โดยการใช้สีอินทรีย์หรืออนินทรีย์ที่ละลาย น้ำได้ อะลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีสภาพน า (Conductivity) ความร้อนและไฟฟ้าได้ดี กล่าวคือ มากกว่าร้อยละ 50 ของทองแดง น้ำหนักต่อน้ำหนัก นับว่าเป็นอันดับ 3 รองจากเงิน และทองแดง ปัจจุบันจึงใช้อะลูมิเนียมเป็นลวดไฟฟ้า เนื่องจากราค่าถูกกว่าทองแดง และสามารถเพิ่มความแข็งแรง โดยใช้เส้นลวดอลูมิเนียมพันรอบแกนเหล็ก อลูมิเนียมบริสุทธิ์มีเนื้อค่อนข้างอ่อน และไม่แข็งแรงมากนัก ดั้งนั้นในการใช้งานโลหะ อลูมิเนียมทางด้านวิศวกรรมจึงมักใช้ในสภาพโลหะผสมอลูมิเนียม