ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม

อลูมิเนียมที่นิยมใช้ในงานช่าง

วัสดุอลูมิเนียมจะนิยมใช้ในงานช่าง และอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางเพราะมีคุณสมบัติเด่นหลายประการ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม

  1. มีน้าหนักเบาและความหนาแน่น 2.7 กก./มม2
  2. เป็นตัวนาไฟฟ้าและความร้อนได้ดี
  3. มีความแข็งสูงเมื่อเทียบกับน้าหนัก 3.4 สามารถทาผิวแข็งได้โดยกรรมวิธีอะโนไดซิง
  4. ไม่เป็นสนิม
  5. ขึ้นรูปด้วยวิธีกลึง ไส และกัดได้ง่าย
  6. ไม่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก
  7. มีความเงางาม
  8. จุดหลอมเหลวต่าและหล่อหลอมง่าย
  9. หาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง และนามาใช้งานได้ง่าย
  10. สามารถปรับปรุงคุณสมบัติ ผสมรวมกับธาตุอื่นง่าย เป็นโลหะผสมเช่น บรอนซ์