อลูมิเนียม

แร่อลูมิเนียม

อะลูมิเนียมเป็นโลหะที่ไวต่อการรวมตัวกับออกซิเจนมาก แร่อะลูมิเนียมจึงมีอะลูมิเนียมในรูปออกไซด์ทั้งสิ้นทำให้การถลุงอะลูมิเนียมไม่สามารถใช้เตาต่างๆ

อลูมิเนียม

ที่ใช้ถลุงเหล็ก หรือทองแดง หรือโลหะอื่นได้ เพราะอลูมิเนียมเมื่อถลุงออกมาได้จะกลายเป็นออกไซด์ทันที อะลูมิเนียมปนอยู่ทั่วไปบนผิวโลกในรูปของดินเหนียว แร่ที่ใช้ผลิตอะลูมิเนียมคือ แร่บอกไซด์ สูตรทางเคมีคือ Al2O3 X(H)2O โดยปนอยู่กับออกไซด์ของเหล็ก ซิลิคอน และไทเทเนียม (titanium) ออกไซด์ของอะลูมิเนียมมีชื่อเรียกว่า อะลูมินา (alumina) แร่อลูมิเนียมจึงเป็นแร่ที่มีราคาถูกเพราะหาได้ง่า