คลังเก็บป้ายกำกับ: ลวดอะลูมิเนียม

สมบัติการใช้งานของอลูมิเนียม

สมบัติการใช้งานของอะลูมิเนียมที่สำคัญ ที่มีผลต่อการนำมาใช้งานทางอุตสาหกรรมคือ น้ำหนักเบา ความหนาแน่นสัมพันธ์ของอะลูมิเนียมจะประมาณหนึ่งในสามของเหล็กกล้า หรือโลหะ ผสมทองแดงเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม สมบัติการใช้งานของอลูมิเนียม